Szkolenia

Szkolenie: Dietetyka kliniczna w pediatrii

Możliwy jest zakup dostępu do nagrania szkolenia wraz z materiałami i certyfikatem uczestnictwa.

Szkolenie odbyło się 17.08.2023r.

Szkolenie będzie aktywne do 29.02.2024r.

Należy dokonać wpłaty 220 zł na podane poniżej konto oraz na adres szkoleniadietetykapediatryczna@gmail.com napisać informację o zakupie szkolenia informując na jaki adres email przesłać link do nagrania i materiały.

Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę, należy poinformować o tym mailowo na adres szkoleniadietetykapediatryczna@gmail.com zaraz po dokonaniu wpłaty, w treści proszę przesłać dane do wypisania faktury.

Faktura zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

Dane do przelewu:

Dorota Szymańska Poradnia Żywienia Dzieci

Bielsko-Biała, ul. Wadowicka 70

Tytułem: Szkolenie “Imię i nazwisko”

nr konta: 21 1050 1070 1000 0091 2564 9542

Plan szkolenia

1. Leczenie żywieniowe (identyfikacja dzieci wymagających leczenia żywieniowego, metody żywienia drogą przewodu pokarmowego,  przeciwskazania do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, rola dietetyka w odstawieniu PEG/sondy, case study);
2. Żywienie w chorobach nowotworowych u dzieci (ocena stanu odżywienia, wskazania do wsparcia żywieniowego, case study);
3. Wsparcie dietetyczne w chorobach kardiologicznych (ocena stanu odżywienia, postępowanie dietetyczne w okresie przed – i po operacyjnym, case study);
4. Wsparcie dietetyczne w przewlekłej chorobie nerek (ocena stanu odżywienia, postępowanie dietetyczne w zależności od wieku i stadium, case study);
5. Choroby rzadkie ( gdy żywienie ma znaczenie…, case study);
6. Przypadki kliniczne w gabinecie dietetyka – case study.

Szkolenie” Dietetyka pediatryczna od podstaw

Możliwy jest zakup nagrania szkolenia wraz z materiałami i certyfikatem uczestnictwa.

Szkolenie odbyło się 29.06.2023r.

Szkolenie będzie aktywne do 29.02.2024r.

Należy dokonać wpłaty 200 zł na podane poniżej konto oraz na adres szkoleniadietetykapediatryczna@gmail.com napisać informację o zakupie szkolenia informując na jaki adres email przesłać link do nagrania i materiały.

Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę, należy poinformować o tym mailowo na adres szkoleniadietetykapediatryczna@gmail.com zaraz po dokonaniu wpłaty, w treści proszę przesłać dane do wypisania faktury.

Faktura zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

Dane do przelewu:

Dorota Szymańska Poradnia Żywienia Dzieci

Bielsko-Biała, ul. Wadowicka 70

Tytułem: Szkolenie 29.06 “Imię i nazwisko”

nr konta: 21 1050 1070 1000 0091 2564 9542

Plan szkolenia Dietetyka pediatryczna od podstaw

1.	Rola dietetyka w pierwszych 1000 dniach 
•	programowanie metaboliczne 
•	edukacja rodziców 
2.	Rekomendacje dotyczące karmienia piersią
•	skład mleka kobiecego
•	fakty i mity na temat karmienia piersią
•	wskaźniki efektywnego karmienia piersią
•	najczęstsze problemy w czasie karmienia piersią (problemy ze ssaniem, ulewania, zaparcia, kolki)
3.	Dobór mleka modyfikowanego 
•	dobór odpowiedniej mieszanki dla dzieci zdrowych i chorych
•	najczęstsze problemy związane z karmieniem mlekiem modyfikowanym (problemy ze ssaniem, ulewania, zaparcia, kolki)
4.	Ocena przyrostów w pierwszym półroczu
5.	Poradnictwo dietetyczne i współpraca z innymi specjalistami – kiedy potrzebna interwencja?
6.	„Chcę rozszerzać dietę dziecku, ale nie wiem jak to zrobić dobrze” – przychodzi rodzic do dietetyka…
•	wywiad – gdy pacjentem jest dziecko, a my rozmawiamy z rodzicem
•	ocena stanu odżywienia (pomiary antropometryczne i ich interpretacja na siatkach centylowych)
•	ocena gotowości dziecka do przyjmowania pokarmów stałych
•	sposoby wprowadzania pokarmów uzupełniających  (tradycyjna, BLW)
•	style karmienia
•	czy wartość odżywcza jest priorytetem? Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wprowadzaniu pokarmów
•	rozwiewamy wątpliwości rodziców „czy  moje dziecko się najada”? 
•	trudności we wprowadzaniu pokarmów uzupełniających – kiedy jest to norma, a kiedy należy problem skonsultować z innym specjalistą?
7.	Żywienie dzieci po pierwszym roku życia
•	ocena stanu odżywienia (pomiary antropometryczne i ich interpretacja na siatkach centylowych)
•	gdy dziecko nagle przestaje jeść… czy to neofobia pokarmowa? 
•	kiedy konsystencja staje się problemem…
•	co z tym mlekiem. Dalej karmić piersią, a co z butelką? 
8.	Gdy dziecko idzie do żłobka, przedszkola
•	gdy dziecko nie je nic poza domem… 
•	„moje dziecko je za dużo/za mało” – poradnictwo dietetyczne
•	gdy infekcja goni infekcję… - rola dietetyka w edukacji rodziców.
9.	Dziecko, to nie mały dorosły – podsumowanie. Zgodnie z przepisem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję iż:
Administratorem Państwa danych jest Dorota Szymańska Poradnia Żywienia Dzieci z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Wadowickiej 70, tel. 781790421, e-mail: poradniazywieniadzieci@gmail.com
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w związku z udziałem w szkoleniu oraz podejmowaniem czynności przed zaplanowanym szkoleniem: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie, weryfikacji tożsamości, przeprowadzenia szkolenia, udostępnienia nagrań, materiałów i certyfikatu uczestnictwa oraz prowadzenia kontaktu mailowego lub telefonicznego.