Błonnik pokarmowy (włókno pokarmowe) to grupa związków chemicznych wchodzących w skład części strukturalnych roślin stanowiących element tkanki oporowej i przewodzącej. Włókno pokarmowe jest oporne na działanie kwasów żołądkowych i enzymów trawiennych.

Ze względu na rozpuszczalność w wodzie, wyróżnia się dwie frakcje błonnika pokarmowego, a każda z nich pełni ważne funkcje:

Błonnik rozpuszczalnyBłonnik nierozpuszczalny
pektyny,
hemicelulozy obojętne, gumy, śluzy, skrobia oporna, fruktooligosacharydy oraz polisacharydy algowe
celuloza, hemicelulozy
ekstrahowane z roztworów kwaśnych, lignina
Rozpuszczalna frakcja błonnika w połączeniu z treścią pokarmową tworzy żel w przewodzie pokarmowym, dzięki tej funkcji sprawdza się w przypadku biegunek.
Dodatkowo jest pożywką dla korzystnych bakterii jelitowych, pełniąc funkcję prebiotyków i stanowiąc pożywkę dla ludzkiego mikrobiomu.
Frakcja rozpuszczalna jest wykorzystywana przez bakterie jelitowe do
syntezy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (ang. short-chain fatty acids, SCFA), czyli kwasów: octowego, propionowego oraz masłowego, które posiadają właściwości przeciwzapalne.

Funkcja nierozpuszczalna zwiększa masę stolca, przyspiesza eliminację niestrawionych
resztek, a także ułatwia regularne wypróżnianie poprzez pobudzanie ukrwienia jelit.

Produkty zbożowe są w dużej części źródłem błonnika frakcji nierozpuszczalnej, za wyjątkiem błonnika z owsa i jęczmienia – bogatych w β-glukany (gumy).

Zawartość w warzywach błonnika pokarmowego rozpuszczalnego w wodzie maleje w miarę rozwoju i dojrzewania roślin, wzrasta zaś zawartość składników nierozpuszczalnych.

Rośliny strączkowe zawierają duże ilości rozpuszczalnych składników błonnika pokarmowego w postaci gum.

Znaczne ilości błonnika pokarmowego zawierają także owoce, szczególnie surowe, w miarę możliwości spożywane ze skórką i drobnymi pestkami. W błonnik pokarmowy bogate są:

  • owoce drobnopestkowe – jeżyny, maliny, porzeczki, truskawki, agrest, jagody;
  • śliwki, żurawina, jabłka, gruszki, banany, cytryny, morele, brzoskwinie;
  • orzechy, nasiona/pestki;
  • owoce suszone – śliwki, figi, morele.

W miarę dojrzewania owoców zawartość frakcji rozpuszczalnych w wodzie błonnika zwiększa się (zwłaszcza pektyn), zmniejsza się natomiast ilość frakcji nierozpuszczalnych (głównie hemiceluloz i celulozy).

Ile błonnika powinny spożywać dzieci?

Aktualne zalecenia dla populacji polskiej dotyczące wystarczającego spożycia błonnika pokarmowego przez dzieci wahają się od 10 do 21 g/dobę w zależności od wieku.

Można również wyliczyć indywidualne zapotrzebowanie na błonnik u dzieci:

Dla dzieci > 2 lat wymagane dobowe spożycie błonnika najczęściej wylicza się następująco:
zalecana dzienna podaż błonnika = (2 x wiek [lata]) + 5 g/dobę

Innym sposobem przeliczania dobowego zapotrzebowania na błonnik może być ten oparty na aktualnej masie ciała dziecka:
zalecana dzienna podaż błonnika = masa ciała [kg] x 0,5

Zalecenia odnośnie spożycia błonnika przez dzieci formułowane są na podstawie badań dowodzących pozytywnego wpływu błonnika na pracę układu pokarmowego.

Błonnik pokarmowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jelit, są jednak choroby, w których konieczna jest redukcja spożycia błonnika, a dokładniej jego frakcji nierozpuszczalnej. Należą do nich:
■ nieswoiste zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego i Crohna);
■ choroby zapalne przebiegające z przerwaniem ciągłości błony śluzowej przewodu pokarmowego, bez podłoża autoimmunologicznego (nadżerki błony śluzowej, wrzody żołądka czy dwunastnicy).
W chorobach tych ograniczenie błonnika pokarmowego (np. warzyw surowych jedzonych ze skórką, otrąb) jest zależne od stopnia zaawansowania schorzenia i nasilenia dolegliwości.

Błonnik nierozpuszczalny może w takich przypadkach powodować dolegliwości bólowe poprzez działanie drażniące, z kolei błonnik rozpuszczalny – hamować wchłanianie niektórych leków. W takich sytuacjach ilość i rodzaj błonnika powinien być dobierany indywidualnie przez dietetyka klinicznego.

Błonnik w leczeniu biegunki

Udokumentowane zastosowanie w leczeniu biegunki ma błonnik rozpuszczalny. Wynika to z faktu, iż substancje rozpuszczalne (np. inulina czy beta-glukany) są oporne na enzymy hydrolityczne, co wydłuża okres przebywania treści pokarmowej w żołądku, dzięki czemu trawienie i wchłanianie są efektywniejsze.

Błonnik rozpuszczalny ogranicza r również wchłanianie glukozy, a także cholesterolu i kwasów tłuszczowych poprzez upośledzenie tworzenia miceli tłuszczowych, co można wykorzystać w diecie u dzieci w przypadku otyłości, cukrzycy typu II czy w zaburzeniach lipidowych.

Należy pamiętać, że woda jest elementem niezbędnym, aby błonnik prawidłowo spełniał swoją funkcję, gdy zwiększana jest jego ilość w diecie. Niedobór płynów przy wysokiej podaży błonnika może sprzyjać zaparciom poprzez powstawanie zbitych mas kałowych. Prawidłowa podaż wody jest również bardzo istotnym elementem diety bogatobłonnikowej zarówno w biegunkach, jak i zaparciach. Zwiększenie u dziecka podaży płynów do 1,5-2 l/dobę pomaga w zmianie konsystencji stolca, co ułatwia później jego wydalanie i pomaga obniżyć natężenie bólu i wzdęć.

Ostrożnie z błonnikiem u dzieci z niską masą ciała

W związku z tym, iż błonnik nierozpuszczalny poprzez możliwości pęcznienia sprzyja zmniejszeniu spożycia pokarmu w ciągu dnia, należy ostrożnie podejść do podawania go dzieciom z małą masą ciała – błonnik pokarmowy w nadmiernej ilości może zmniejszać
łaknienie poprzez zwiększone odczucie “pełności”.

Błonnik na zaparcia. Czy to dobra droga?

Leczenie dietetyczne stanowi jedną ze składowych postępowania terapeutycznego u pacjentów dotkniętych zaparciem i odgrywa rolę wspomagającą leczenie farmakologiczne.

Podstawą leczenia zaparcia stolca jest farmakoterapia (m.in. makrogole, laktuloza).

W przypadku diety rekomendowanej dla dzieci z zaparciem czynnościowym można zauważyć, iż zasady tej diety odpowiadają zasadom oficjalnej Piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży stworzonej przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Codzienne odżywianie oparte na tej piramidzie jest kluczem do prawidłowego i harmonijnego rozwoju dziecka oraz pomaga utrzymać niezakłóconą pracę przewodu pokarmowego.

Źródła:

“Rola błonnika pokarmowego w żywieniu dojelitowym pacjentów pediatrycznych – kiedy należy rozważyć dietę enteralną z dodatkiem błonnika?” Agnieszka Borys-Iwanicka, Dorota Mickiewicz-Góra, Tomasz Pytrus. Standardy Medyczne/Pediatria  2023  T. 20  71-78 DOI:10.17443/SMP2023.20.01

“Współczesna Dietoterapia” Dariusz Włodarek, Ewa Lange. Wydawnictwo PZWL 2023