Europejskie Towarzystwo Badań nad Celiakią opublikowało w 2019r najnowsze wytyczne diagnozowania i leczenia celiakii i chorób zależnych od glutenu.

Obowiązujące aktualnie wytyczne ESPGHAN z 2017 roku, które zacytuję: “Zaleca się wprowadzenie glutenu między 4 a 12. m.ż., należy jednak unikać podawania jego dużych ilości w okresie niemowlęctwa, szczególnie przez pierwsze tygodnie po podaniu go po raz pierwszy.” zalecały wprowadzanie glutenu od początku rozszerzania diety dziecka.

Zalecenia te są nadal aktualne. W najnowszych zaleceniach, czego może brakowało we wcześniejszych uwzględniono dzieci z grupy ryzyka. U tych dzieci ekspozycja na gluten nie powinna być ani przyspieszana (po 4 miesiącu życia) ani opóźniana (nawet po 12 miesiącu życia).

Utrata tolerancji na gluten może nastąpić w każdym okresie życia w wyniku innych czynników niż podatność genetyczna i sama ekspozycja na gluten. Może to być infekcja żołądkowo-jelitowa, działanie leków czy nawet zabiegi operacyjne.

W związku z tym wprowadzanie glutenu do diety powinno odbywać się na tych samych zasadach niezależnie czy dotyczy to dzieci z grupy ryzyka czy pozostałych.

Źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6545713/

http://www.standardy.pl/artykuly/id/1237